Mineral Tarım Kireci'yle Ürünleriniz Artık Daha Bereketli

Mimar Sinan Mh. Ankara Yolu Bulvarı 181/1
Merkez / ÇORUM

0 364 777 07 27
info@mineraltarimkireci.com

Saatler: 9.00 - 19.00
0532 422 62 10

Çevre Politikamız

Mineral Tarım, faaliyetlerini, insana ve çevreye duyarlı olarak gerçekleştirir. Çevre ve topluma karşı görevlerinin bilincinde bir kuruluş olarak amacımız gelecek kuşaklara yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmaktır. Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, işletmemizde,  Mineral Tarım Çevre Yönetim Sistemi uygulanır.

Faaliyetlerimizin, en gelişmiş çevre, sağlık ve güvenlik standartlarına uygun, çevre dostu olmasını sağlamak amacıyla; sistemimiz periyodik olarak ve değişen koşullarda gözden geçirilir ve çevre performansımız sürekli olarak artırılmaya çalışılır.

Bu amaçla Tarım Kireci üretiminde,
 

  • Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla, çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyulur;
  • Faaliyetlerimiz ve üretimlerimiz çevre mevzuatına ve uluslararası kabul görmüş çevre yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütülür;
  • Ürün ve süreçlerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışılır;
  • Müşterilerimizin, çevre ile ilgili standartları sağlanır ve faaliyetlerimiz bu kurallara uygun olarak yürütülür;
  • Çevre standartlarımızın yükseltilmesi amacıyla, tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve eğitimlere tabi tutulur;
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza, acil durum ya da olağan dışı durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır;
  • Kaynaklarımız etkin olarak kullanılır ve tekrar kullanım veya geri kazanım süreçleri işletilir.

 

Mineral Tarım ailesi, yönetiminden çalışanlarına, çevre politikasındaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışır.

image

Daha Fazla bilgiye mi ihtiyacınız var ? Bizi aramaya çekinmeyin :)

İLETİŞİM